Tư vấn

Không gian Xanh

Gốc cây Ngọc Kỳ Lân (hay còn gọi là cây Sala) hàng trăm tuổi được Long Việt chuyển về từ tỉnh Kongpongcham - Cam-pu-chia. Trong kinh điển Phật giáo, Đức Phật đản sinh ở gốc cây Sala, và nhập niết bàn giữa hai cây Sala tại Kusinara (Câu-thi-na). Ngoài ra, vị Phật thuộc Trang Nghiêm kiếp là Phật Tỳ ...
Chi tiết
Cây Ngọc Kỳ Lân (Sala)
084 224 1111