Tư vấn

Cây Ngọc Kỳ Lân (Sala)

Cây Ngọc Kỳ Lân (Sala)

Gốc cây Ngọc Kỳ Lân (hay còn gọi là cây Sala) hàng trăm tuổi được Long Việt chuyển về từ tỉnh Kongpongcham - Cam-pu-chia. Trong kinh điển Phật giáo, Đức Phật đản sinh ở gốc cây Sala, và nhập niết bàn giữa hai cây Sala tại Kusinara (Câu-thi-na). Ngoài ra, vị Phật thuộc Trang Nghiêm kiếp là Phật Tỳ Xá Phù cũng giác ngộ dưới gốc cây sala. Vì thế ngày nay, ngoài cây bồ đề ra thì cây Sala cũng được trồng tại các khuôn viên chùa chiền. Ngọc Kỳ Lân là một loại cây thân gỗ, cây có thể cao tới 30-35m. Hoa Sala ra từ thân cây, suốt từ gốc lên, chùm hoa dài và ra liên tục có thể tới 3m với bông hoa giống hệt con kỳ lân.Mùa hoa Ngọc Kỳ Lân kéo dài trong 6 tháng từ khoảng tháng 4 dương lịch. Ngoài ra cây này còn ra quả lớn tròn với đường kính quả 15-24 cm, có 200-300 hạt trong một quả.

084 224 1111