Tư vấn

Nhà dân tộc

Mộc mạc và giản dị, những ngôi nhà của các dân tộc thiểu số được Long Việt tái hiện với mong muốn lưu truyền những nét văn hóa đặc sắc của người dân bản sứ tại mảnh đất Ba Vì. Trong nhà còn bày trí nhiều vật dụng độc đáo, đậm đà bản sắc văn hóa. Những cổng đá, tường đá được xếp hoàn toàn bằng đá được mang trực tiếp từ Lào Cai về phục dựng tại Long Việt.

084 224 1111